ویزا ، تورهای داخلی و خارجی ، بلیط هواپیما
 
Teeba Tour
تـیـبـا ســـــــیر
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

ویزای روسیه


ویزای روسیه


توریستی طبق برنامه سفر عادی 7 روز کاری          90 $

توریستی طبق برنامه سفر فوری 2 روز کاری         160$

توریستی طبق برنامه سفر فوری 1 روز کاری        170 $

توریستی یک ماهه یکبار ورود عادی                   100  $

توریستی یک ماهه یکبار ورود فوری                   170 $


تجاری 1 ماهه عادی              165 $

تجاری 1 ماهه فوری             245 $

تجاری 3 ماهه سینگل عادی     175 $

تجاری 3 ماهه سینگل فوری     255$

تجاری 3 ماهه دبل عادی        235 $

تجاری 3 ماهه دبل فوری        335$

تجاری 1 ساله مولتی پل عادی بدون ویزای تجاری قبلی        470 $

تجاری 1 ساله مولتی پل عادی با ویزای تجاری قبلی           430 $

تجاری 1 ساله مولتی پل فوری بدون ویزای تجاری قبلی       650 $

تجاری 1 ساله مولتی پل فوری با ویزای تجاری قبلی           600 $


ترانزیت 1 بار ورود   عادی                80 $

ترانزیت 1 بار ورود   فوری              150 $

ترانزیت 2 بار ورود  عادی               120 $

ترانزیت 2 بارورود  فوری                235 $


 

تحویل ویزای تجاری عادی 25-30 روز کاری میباشد.

تحویل ویزای تجاری فوری 20-25 روز کاری میباشد.

 

مدارک:

اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس ، تکمیل فرم مشخصات فردی.

 

***ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط ؛ و داشتن هتل الزامی میباشد***

 

***نرخ های فوق برای ویزاهای تجاری روسیه ، در صورت داشتن شرکت و روزنامه رسمی در ایران امکان پذیر است ؛

 در غیر این صورت ، با افزایش نرخ مواجه خواهد شد***

 

***جهت صدور ویزای یکساله ، آزمایش ایدز، ویزای تجاری قبلی و مصاحبه با مسافر الزامی است***


66435506-9



کاربران حاضر:4
تعداد بازدید:214
Teeba Tour All rights reserved 2016